Europese veiligheidsagenda (debat)

 

Marktstabiliteitsreserve voor de EU-regeling voor de handel in broeikasgasemissierechten

 

 

Slimmegrenzenpakket

 

Recente onthullingen van corruptiezaken op hoog niveau in de FIFA (debat)

 

Vaststelling van de wijziging van Doha van het Protocol van Kyoto

 

EU strategie voor de gelijkheid van vrouwen en mannen na 2015 (bijdrage 1)

 

EU strategie voor de gelijkheid van vrouwen en mannen na 2015 (bijdrage 2)

 

EU-ontwikkelingshulp aan Eritrea tegen de achtergrond van gedocumenteerde mensenrechtenschendingen

 

Meest recente tweets