enflogo

 • Marcel De Graaff

  Marcel De Graaff

 • Olaf Stuger

  Olaf Stuger

 • Auke Zijlstra

  Auke Zijlstra

 • Andre Elissen

  Andre Elissen

 • Onze delegatie

  Onze delegatie

 • Marcel de Graaff en Nicolas Bay

  Marcel de Graaff en Nicolas Bay

Nog meer belastinggeld voor schaamteloze EU-promotie

Nog meer belastinggeld voor schaamteloze EU-promotie

Schriftelijk ingediende vragen

Drie maanden geleden heb ik schriftelijke vragen gesteld over schaamteloze EU-promotie, onder andere door middel van het weggegeven van zogenaamd "gratis" treinpassen aan 18-jarigen in de Europese Unie. In eerste instantie werden er 15.000 passen uitgedeeld.

EU: de nieuwe Sovjet-Unie

EU: de nieuwe Sovjet-Unie

Debat over de Toekomst van Europa

Voorzitter,

Ik heet de minister-president van Estland, de heer Ratas, van harte welkom in dit parlement om te debatteren over de toekomst van Europa.

 Estland kent een historie van vrijwel uitsluitend overheersing. Eerst door Duitsland, vervolgens Zweden en daarna Rusland. Na een korte periode van onafhankelijkheid werd Estland vervolgens ingelijfd bij de Sovjet-Unie.

Estland weet wat het is om overheerst te worden.

Geen Europese bijdrage aan de Palestijnen

Geen Europese bijdrage aan de Palestijnen

Spreektekst

Voorzitter,

we spreken vandaag over de hoogte van de Europese bijdrage aan de Palestijnen. Nu de Verenigde Staten – terecht – besloten hebben de hulp op een laag pitje te zetten, moeten de zogenaamde vluchtelingen op zoek naar een nieuwe suikeroom. En de Europese Unie is maar wat graag bereid om die rol te blijven vervullen.

Godgeklaagde algemene begroting EU 2019

Godgeklaagde algemene begroting EU 2019

Schriftelijk ingediende vragen

Recent heeft de Raad haar standpunt bepaald over de ontwerpbegroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2019. Hierin heeft de Raad weliswaar korte metten gemaakt met de door de Commissie voorgestelde verhogingen ten opzichte van de begroting 2018, maar geen ingrijpende bezuinigingen doorgevoerd.

Minimumloon

Minimumloon

Spreektekst

Voorzitter,
voor economen is er geen discussie. Minimumlonen zijn fijn voor mensen met werk, en slecht voor mensen zonder werk: het insider-outsider effect. En dat is een duivels dilemma.

Mensenrechten

Mensenrechten

Spreektekst

Voorzitter,

Mensenrechten worden gedefinieerd door het centrale orgaan hiervoor, de mensenrechtenraad van de VN.

Bijna de helft van de leden van die raad schendt de mensenrechten waar het maar kan, maar dat is kennelijk geen beperking om lid te worden of blijven. Leden zoals Congo, Saudi Arabië, Rwanda en Pakistan bepalen in hun sancties welke landen de mensenrechten zouden schenden en welke landen zich netjes gedragen.