enflogo

Begroting en rechtsstaat

Begroting en rechtsstaat

Spreektekst

Voorzitter,

Vandaag spreken wij over “bescherming van de begroting van de Unie in geval van fundamentele tekortkomingen op het gebied van de rechtstaat in de lidstaten”.

Zoals uit deze titel blijkt, is er gezocht naar een middel om landen als Hongarije en Polen te kunnen bestraffen, omdat zij zich niet slaafs onderwerpen aan de machtswellustelingen van de EU.

De arrogante EU-elite eist dat haar zogenaamd universele waarden klakkeloos worden overgenomen door alle lidstaten.

Men wil onder andere nieuwe, nationale belastingmaatregelen onmogelijk maken als die schadelijk zouden kunnen zijn voor de EU. Landen moeten verplicht solidair zijn naar elkaar toe, ook op het gebied van belastingen.

Bij het opleggen van sancties wil men een “panel van deskundigen” instellen en de Commissie zelfstandig laten beslissen. Hierdoor wordt de soevereiniteit van landen nog verder uitgehold.

Uit alles blijkt dat de maatregelen rechtstreeks gericht zijn tegen Polen en Hongarije. Deze trotse landen laten zich terecht na decennialange communistische dictatuur niet zomaar opnieuw overheersen.

Voorzitter, dank u.