enflogo

Spreekteksten Auke Zijlstra

Europees Pensioenproduct

Europees Pensioenproduct

Spreektekst

Voorzitter,

Het Nederlands Parlement verzet zich tegen het Europees Pensioenproduct, het PEPP. Dat PEPP vereist namelijk een forse wetswijziging in Nederland. De daarop volgende Nederlandse tegenstem van de minister in de Raad was tevergeefs, zoals gebruikelijk. De meerderheid van stemmen geldt in de Europese besluitvorming. Nederland stond opnieuw alleen.

Maar in verdragsartikel 114 lid 2 staat dat de Commissie zich niet mag mengen in fiscale bepalingen en in rechten en belangen van werknemers.

Visumliberalisatie Kosovo

Visumliberalisatie Kosovo

Spreektekst

Voorzitter,

om onduidelijke redenen wil de Europese Commissie voor zoveel mogelijk landen de visumplicht voor de Europese Unie opheffen. En nu ook voor Kosovo.

Kosovo is een gebied waarvan de inwoners de onafhankelijkheid hebben uitgeroepen, die echter niet door alle lidstaten van de Unie is erkend. Ook zijn er problemen in de EU met bendes uit Kosovo. Ik wil die graag aan de grens tegenhouden. De Europese Commissie blijkbaar niet.

En de EU missie om een rechtsstaat op te bouwen in Kosovo is mislukt, zo meldden de deelnemende Nederlanders.

Coordinatie Economisch Beleid

Coordinatie Economisch Beleid

Spreektekst

Voorzitter,

Op elk beleidsprobleem, en daar hebben we geen gebrek aan, heeft de EU maar een draaiboek: de bevoegdheden moeten naar Brussel, en de regelgeving moet gedetailleerder en dwingender. Dat beeld wordt met dit verslag over het ´Europees Semester voor Coördinatie van het Economisch Beleid´ weer eens bevestigd, nu ook het hele sociaal-economische beleid naar Brussel schijnt te moeten.

Duurzame beleggingen

Duurzame beleggingen

Spreektekst

Voorzitter,

Vandaag bespreken wij een verslag over duurzame beleggingen. Een van de doelstellingen uit dat actieplan is, en ik citeer: ´het heroriënteren van kapitaalstromen in de richting van duurzame beleggingen om zo duurzame en inclusieve groei te bewerkstelligen´.

Een hele mondvol om te zeggen dat de rapporteurs een tekort zien aan kapitaal voor duurzame investeringen. Dat is vreemd omdat de Europese Centrale Bank al jaren aan geldverruiming doet, en de rente voor investeringen staat op een recordlaag niveau. Alles is al gedaan om de prikkel om geld uit te lenen voor investeringen te vergroten.

Minimale verliesdekking voor niet-renderende blootstellingen

Minimale verliesdekking voor niet-renderende blootstellingen

Spreektekst

Voorzitter,

Dit verslag over verliesdekkingen voor banken sluit aan op de vorming van de Kapitaalmarktunie, waarbij risico´s over de lidstaten worden verspreid.

De Nederlandse Wetenschappelijke Raad voor Regeringsbeleid -WRR- trekt echter in zijn recente rapport “Geld en schuld” de conclusie dat dat deze spreiding van risico´s juist instabiliteit in de hand werkt.

Belastingmoraal

Belastingmoraal

Spreektekst

Voorzitter,

Belastingmoraal is een groot goed: het besef dat het rechtvaardig is om persoonlijk financieel bij te dragen aan de maatschappij die ook jou omvat, een maatschappij waarin je je geborgen en vrij voelt. Maar in Nederland zijn de belastingen nog nooit zo hoog geweest, en de bevolking ervaart al twee decennia welvaartsverlies.