enflogo

Duurzame beleggingen

Duurzame beleggingen

Spreektekst

Voorzitter,

Vandaag bespreken wij een verslag over duurzame beleggingen. Een van de doelstellingen uit dat actieplan is, en ik citeer: ´het heroriënteren van kapitaalstromen in de richting van duurzame beleggingen om zo duurzame en inclusieve groei te bewerkstelligen´.

Een hele mondvol om te zeggen dat de rapporteurs een tekort zien aan kapitaal voor duurzame investeringen. Dat is vreemd omdat de Europese Centrale Bank al jaren aan geldverruiming doet, en de rente voor investeringen staat op een recordlaag niveau. Alles is al gedaan om de prikkel om geld uit te lenen voor investeringen te vergroten.

Dus waarom willen die investeringen niet ontstaan? Als we kijken naar de doelstellingen van dit programma is dat niet vreemd. Ik noem er drie: koolstofvoetafdruk, doelgroepenbeleid, sociale doelstellingen.

Dat is geen investeringsprogramma, dat is het partijprogramma van links! Waar is het rendement op investeringen? Dat worden fiscale maatregelen en subsidies!

Voorzitter, schaarste drijft de markt. Een productieproces dat minder grondstoffen en energie gebruikt wint, behalve als de overheid er in gaat zitten rommelen. Jammer dat de rapporteurs daar niet in geloven. Monetaire politiek heeft al tot brokken geleid, en dit maakt het nog erger. Dit programma, daar worden we allemaal slechter van.
Dank u wel