enflogo

Spreektekst: Werkgelegenheid, aanbevelingen

Spreektekst: Werkgelegenheid, aanbevelingen

VZ,


Volgens de Europese Commissie zijn er twee grote problemen in Nederland. Omdat er te weinig mensen met een vaste aanstelling zijn, zegt de Commissie dat de ontslagbescherming moet worden opgeheven.Dat zal kwetsbare werknemers echter hun baan kosten. En omdat er te veel eenmansbedrijven zijn vindt de Commissie dat ze tot bedrijfssluiting moeten worden gedwongen met hogere belastingen.

Die eenmansbedrijven zijn echter mensen die eerst hun baan zijn kwijtgeraakt door de toevloed van goedkope arbeid uit de Oost-Europese lidstaten. Dat is door de Commissie gestimuleerd.

Ik heb Commissaris Thijssen vragen gesteld over beide punten. Niet alleen deed ze drie maanden over het formuleren van een antwoord, zij vindt een werkloosheid van 7% ook heel acceptabel. Op vervolgvragen van twee maanden geleden heeft ze nog helemaal niet gereageerd.


VZ, de Commissaris kan of wil vragen dus niet beantwoorden. Zij geeft er blijk van de situatie in Nederland niet te begrijpen. Deze Commissaris kunnen we dan ook missen als kiespijn, en haar aanbevelingen ook.

dank u wel