enflogo

Betreft: Het onderzoek naar vlucht MH17 van Malaysia Airlines

De tragische crash van vlucht MH17 van Malaysia Airlines heeft geleid tot een ernstige escalatie van de spanningen tussen Rusland en Oekraïne en tussen Rusland en de EU.

De Europese Raad die vlak na de ramp bijeenkwam, besloot de beperkende maatregelen tegen Rusland verder aan te scherpen. Tegelijkertijd blijven Oekraïne en pro-Russische separatisten elkaar beschuldigen en de verantwoordelijkheid voor de ramp toeschuiven.
De beperkende maatregelen die naar aanleiding van de ramp met vlucht MH17 tegen Rusland zijn genomen leiden tot grote economische schade bij Europese ondernemingen die zaken doen met de Russische Federatie. Het is in dit kader van groot belang dat de werkelijke toedracht van de ramp met vlucht MH17 snel en onweerlegbaar wordt vastgesteld.

Volgens berichten van internationale persbureaus hebben de autoriteiten van de landen die belast zijn met het onderzoek naar de ramp, waaronder Oekraïne, Nederland en België, afgesproken om de resultaten van het onderzoek geheim te houden en niet naar buiten te brengen.

  1. Is de Commissie op de hoogte van de resultaten van het technisch onderzoek dat momenteel wordt uitgevoerd?
  2. Is de Commissie van oordeel dat het besluit van de autoriteiten van de lidstaten die belast zijn met het onderzoek om de resultaten geheim te houden gerechtvaardigd en passend is?