enflogo

Spreekteksten Olaf Stuger

Europees Fonds voor regionale ontwikkeling en Cohesiefonds

Europees Fonds voor regionale ontwikkeling en Cohesiefonds

Spreektekst

Voorzitter,

Regionale ontwikkeling is de incestvariant van ontwikkelingshulp. Het is schuiven van belastinggeld binnen de Europese familie zonder enige vorm van resultaat. Net als bij ontwikkelingshulp is het niet dat er belastinggeld gaat van de rijken naar de armen – de echte rijken betalen immers helemaal geen belasting meer.

Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling

Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling

Spreektekst

Voorzitter,

kort geleden ben ik een regionaal ontwikkelingsproject gaan bezoeken in Bulgarije. Daar is met negen miljoen euro subsidie een middeleeuws fort omgebouwd tot een plastic kasteel. Het doel daarvan was om er een toeristische trekpleister van te maken. Maar goed, u begrijpt het al. Er komt geen hond. Ik kwam daar op zaterdagmiddag om drie uur en toen werd er met de hand een toegangskaartje uitgeschreven en ik had bezoekersnummer één.

De rechtsstaat en grondrechten in Hongarije

De rechtsstaat en grondrechten in Hongarije

Spreektekst

De opkomst in Nederland bij de Europese verkiezingen in 2014 was 37%. De opkomst bij de verkiezingen in Hongarije voor het nationaal parlement lag op 70% en de helft van die stemmen was voor de heer Orban. Dit zijn percentages, voorzitter, waar de collega's hier nog niet eens van durven te dromen. Waarin zit nu dat verschil?

Verwezenlijking van de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen

Verwezenlijking van de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen

Spreektekst

Voorzitter,

als het over duurzaamheid gaat in dit Huis, dan hebben we het altijd over de milieuaspecten. Ik wil het met u echter hebben over de duurzaamheid van maatschappij en cultuur. Want die staat ontegenzeglijk onder druk.

Van buitenaf door de migratie van grote groepen mensen uit voornamelijk islamitische landen die niets met onze cultuur hebben, die zich niet wensen aan te passen, die hun eigen cultuur superieur vinden en zichzelf tegen onze cultuur keren.

EU Anti-Fraud Programme

EU Anti-Fraud Programme

Spreektekst

Voorzitter, dank u wel.

Laten we het vandaag eens hebben over het duurste fiasco van de EU en dat is het btw-stelsel, het Europese btw-stelsel uit 1993.

Dat is een goudmijn, een goudmijn voor criminelen, oplichters en terroristen. Want elk jaar gaat er 50 miljard euro, 50 miljard euro, van belastingbetalers naar deze fraudeurs. Voorzitter, dat is in de afgelopen 20 jaar, meer dan 20 jaar, meer dan een biljoen euro. En dat stoort mij zo aan de EU. De mensen in de Europese Unie, de burgers, betalen zich blauw aan belastingen en de EU laat dat met alle gemak toestromen naar criminelen. De EU moet daar wat aan doen. En ze doet het niet, want ze weet dat ze dit probleem al heel lang in het vizier heeft.

Programma milieu en klimaatactie

Programma milieu en klimaatactie

Spreektekst

Voorzitter,

Er is economische groei in Europa. Het bruto nationaal product stijgt in bijna elke Europese lidstaat. Maar wat merkt de gewone burger daar nu van in zijn eigen portemonnee? Vrijwel niets. Vrijwel niets, Voorzitter, en dit is ook een van de redenen waarom de gelehesjesbeweging zo'n vlucht neemt.