enflogo

Verwezenlijking van de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen

Verwezenlijking van de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen

Spreektekst

Voorzitter,

als het over duurzaamheid gaat in dit Huis, dan hebben we het altijd over de milieuaspecten. Ik wil het met u echter hebben over de duurzaamheid van maatschappij en cultuur. Want die staat ontegenzeglijk onder druk.

Van buitenaf door de migratie van grote groepen mensen uit voornamelijk islamitische landen die niets met onze cultuur hebben, die zich niet wensen aan te passen, die hun eigen cultuur superieur vinden en zichzelf tegen onze cultuur keren.

Maar ook van binnenuit. Ook van binnenuit. Voorzitter, de linkse partijen die zoveel mogelijk cultuur en identiteit uit de maatschappij willen slopen. En cultuur en identiteit, dat zijn de wortels van onze samenleving. Als je die wortels vergiftigt, als je die wortels aantast, dan zal het organisme afsterven.

Dus de volgende keer als we het hier over duurzaamheid hebben, dan ook graag over duurzaamheid van maatschappij en duurzaamheid van cultuur. Het voortbestaan van onze westerse samenleving. Het voortbestaan van onze westerse samenleving – dat is ook duurzaamheid – gebaseerd op de joods-christelijke en humanistische tradities, zoals we die kennen en zoals we die willen behouden.