EU: de nieuwe Sovjet-Unie

EU: de nieuwe Sovjet-Unie

Debat over de Toekomst van Europa

Voorzitter,

Ik heet de minister-president van Estland, de heer Ratas, van harte welkom in dit parlement om te debatteren over de toekomst van Europa.

 Estland kent een historie van vrijwel uitsluitend overheersing. Eerst door Duitsland, vervolgens Zweden en daarna Rusland. Na een korte periode van onafhankelijkheid werd Estland vervolgens ingelijfd bij de Sovjet-Unie.

Estland weet wat het is om overheerst te worden.

Na het einde van de Sovjet-Unie heeft het uit angst voor de Russische buurman aansluiting gezocht bij de NAVO en bij de EU.

In 2004 leek de EU nog een vriendschappelijk verbond. Inmiddels moeten bij de bevolking van Estland de schellen van de ogen zijn gevallen.

De EU introduceerde afgelopen jaren voorstellen voor een EU-leger, een EU-politiemacht, een EU-openbare aanklager, voorstellen voor Internet-censuur en voor inperking van de vrijheid van meningsuiting.

En we hoorden de heer Verhofstadt -hij heeft inmiddels het pand verlaten- zojuist pleiten voor een EU-KGB.

Steeds meer kleinere lidstaten worden vervolgd vanwege hun EU-kritische beleid. Landen die hun bevolking willen beschermen tegen de verwoestende effecten van het open grenzen beleid.

Herkent u niet de contouren van een nieuwe Sovjet-Unie, meneer Ratas?

Waar denkt u dat het EU-leger voor nodig is? Niet voor het beschermen van de buitengrenzen. Daar hebben we de NAVO voor.

De liberalen in dit huis zijn de grote voorvechters van een EU-leger.
Het waren de liberalen die de gewapende pro-EU staatsgreep in de Oekraïne stonden toe te juichen.
Straks zijn het de liberalen die de tanks opnieuw Hongarije laten binnenrollen.

U dacht dat alle landen vetorecht hadden in de EU. Wat een vergissing! Het is de oorspronkelijk Oost-Duitse communiste Merkel die dicteert en de EU die volgt. Estland heeft in 2004 zijn soevereiniteit ingeleverd door te tekenen bij het kruisje.

U dacht dat de dreiging kwam uit het Oosten. Nee, de dreiging komt uit het Westen. De agressieve Ost-politiek van de EU, is een terugkeer naar een oude Duitse doelstelling. U zou dat toch moeten herkennen.

Daarom raad ik de heer Ratas aan aansluiting te zoeken bij de Visegrad4, bij het Hongarije van Victor Orban, dat net als Estland diep gebukt is gegaan onder communistische overheersing; bij het Italië van Matteo Salvini en het Oostenrijk van Heinz-Christian Strache.

Daar zijn de schellen inmiddels van de ogen gevallen.

U denkt wellicht nog dat een liberale democratie staat, voor een democratie, waarin de vrijheden gelden die ooit zo treffend zijn verwoord in de Déclaration de Droits de l’Homme et du Citoyen. Nee meneer Ratas, liberaal is hier slechts een ander woord voor communistisch.

Wanneer in dit parlement gesproken wordt over liberale democratie, dan bedoelt men de socialistische heilstaat, dan bedoelt men een nieuw sovjet imperium.

Dat wil ik u in dit debat meegeven, minister-president Ratas, opdat u Estland kunt leiden op de weg naar echte vrijheid en soevereiniteit.

Disclaimer

De uitsluitende aansprakelijkheid berust bij de auteur van deze website. Het Europees Parlement is niet aansprakelijk voor de in de site vervatte informatie.

© 2020 - PVV Europa