Conclusies van de bijeenkomst van de Europese Raad (18-19 februari 2016)

Disclaimer

De uitsluitende aansprakelijkheid berust bij de auteur van deze website. Het Europees Parlement is niet aansprakelijk voor de in de site vervatte informatie.

© 2020 - PVV Europa