enflogo

Europees Pensioenproduct

Europees Pensioenproduct

Spreektekst

Voorzitter,

Het Nederlands Parlement verzet zich tegen het Europees Pensioenproduct, het PEPP. Dat PEPP vereist namelijk een forse wetswijziging in Nederland. De daarop volgende Nederlandse tegenstem van de minister in de Raad was tevergeefs, zoals gebruikelijk. De meerderheid van stemmen geldt in de Europese besluitvorming. Nederland stond opnieuw alleen.

Maar in verdragsartikel 114 lid 2 staat dat de Commissie zich niet mag mengen in fiscale bepalingen en in rechten en belangen van werknemers.

Begroting 2020

Begroting 2020

Spreektekst

Voorzitter,

Vandaag spreken wij over de raming van de inkomsten en uitgaven van het Europees Parlement voor het begrotingsjaar 2020. In totaal heeft het Parlement ruim 2 miljard euro begroot. Bijna 4% extra, oftewel vele tientallen miljoenen euro’s meer.

Dat enorme bedrag is onder andere nodig om de Europese burgers nog verder te indoctrineren met prietpraat over zogenaamd “Europees politiek bewustzijn” en “Europese waarden”. Kortom, kletspraat. Hiertoe worden diverse “Europa Experience”-centra en “mobiele installaties” in de lidstaten opgezet. Dure kantoren van waaruit de hersenspoelers van de EU hun twijfelachtige propaganda kunnen verspreiden.

Visumliberalisatie Kosovo

Visumliberalisatie Kosovo

Spreektekst

Voorzitter,

om onduidelijke redenen wil de Europese Commissie voor zoveel mogelijk landen de visumplicht voor de Europese Unie opheffen. En nu ook voor Kosovo.

Kosovo is een gebied waarvan de inwoners de onafhankelijkheid hebben uitgeroepen, die echter niet door alle lidstaten van de Unie is erkend. Ook zijn er problemen in de EU met bendes uit Kosovo. Ik wil die graag aan de grens tegenhouden. De Europese Commissie blijkbaar niet.

En de EU missie om een rechtsstaat op te bouwen in Kosovo is mislukt, zo meldden de deelnemende Nederlanders.

Europees Fonds voor regionale ontwikkeling en Cohesiefonds

Europees Fonds voor regionale ontwikkeling en Cohesiefonds

Spreektekst

Voorzitter,

Regionale ontwikkeling is de incestvariant van ontwikkelingshulp. Het is schuiven van belastinggeld binnen de Europese familie zonder enige vorm van resultaat. Net als bij ontwikkelingshulp is het niet dat er belastinggeld gaat van de rijken naar de armen – de echte rijken betalen immers helemaal geen belasting meer.

Duurzame beleggingen

Duurzame beleggingen

Spreektekst

Voorzitter,

Vandaag bespreken wij een verslag over duurzame beleggingen. Een van de doelstellingen uit dat actieplan is, en ik citeer: ´het heroriënteren van kapitaalstromen in de richting van duurzame beleggingen om zo duurzame en inclusieve groei te bewerkstelligen´.

Een hele mondvol om te zeggen dat de rapporteurs een tekort zien aan kapitaal voor duurzame investeringen. Dat is vreemd omdat de Europese Centrale Bank al jaren aan geldverruiming doet, en de rente voor investeringen staat op een recordlaag niveau. Alles is al gedaan om de prikkel om geld uit te lenen voor investeringen te vergroten.

Verwezenlijking van de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen

Verwezenlijking van de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen

Spreektekst

Voorzitter,

als het over duurzaamheid gaat in dit Huis, dan hebben we het altijd over de milieuaspecten. Ik wil het met u echter hebben over de duurzaamheid van maatschappij en cultuur. Want die staat ontegenzeglijk onder druk.

Van buitenaf door de migratie van grote groepen mensen uit voornamelijk islamitische landen die niets met onze cultuur hebben, die zich niet wensen aan te passen, die hun eigen cultuur superieur vinden en zichzelf tegen onze cultuur keren.