PVV krijgt één zetel in EU vanwege Brexit

| PVV Europa | Nieuws

Dankzij de BREXIT is de PVV toch vertegenwoordigd in de Europese Unie. Er zijn drie extra zetels vrijgekomen voor Nederland in het Europees Parlement, door de BREXIT. Een van die zetels is naar de PVV gegaan. 

PVV Europa maakte voorheen onderdeel uit van Europa van Naties en Vrijheid. Deze Europese groep werd in 2019 vervangen door Identeit en Democratie.

Marcel de Graaff is gekozen als vertegenwoordiger van de PVV in het Europees Parlement.

Persbericht CSTV

Disclaimer

De uitsluitende aansprakelijkheid berust bij de auteur van deze website. Het Europees Parlement is niet aansprakelijk voor de in de site vervatte informatie.

© 2020 - PVV Europa