enflogo

Dierenwelzijn

Dierenwelzijn

Spreektekst

Voorzitter, dank voor het woord.

Op initiatief van mijn partij werd er in Nederland vanaf 2010 een begin gemaakt met de oprichting van een dierenpolitie. De dierenpolitie treedt op tegen mensen die dieren verwaarlozen of mishandelen, en probeert dierenleed te voorkomen. Ook de straffen voor dierenmishandeling, stroperij en vergelijkbare overtredingen en misdaden zijn de afgelopen jaren verhoogd.

Daarnaast is er een speciaal telefoonnummer geopend, genaamd 144 (red een dier), om dierenleed te kunnen melden. De mensen achter dit meldpunt zorgen ervoor dat de melding bij de juiste instantie terechtkomt. In totaal zijn er enkele honderden agenten actief in het bestrijden van dierenleed.

Coordinatie Economisch Beleid

Coordinatie Economisch Beleid

Spreektekst

Voorzitter,

Op elk beleidsprobleem, en daar hebben we geen gebrek aan, heeft de EU maar een draaiboek: de bevoegdheden moeten naar Brussel, en de regelgeving moet gedetailleerder en dwingender. Dat beeld wordt met dit verslag over het ´Europees Semester voor Coördinatie van het Economisch Beleid´ weer eens bevestigd, nu ook het hele sociaal-economische beleid naar Brussel schijnt te moeten.

Future of Europe

Future of Europe

Stop islamisering. Neem voorbeeld aan Centraal-Europa

Voorzitter,

Ik heet de minister-president van Slowakije, de heer Pellegrini, van harte welkom in dit Parlement. Ik ben het – dat wil ik van tevoren zeggen – zeker niet met zijn visie op de EU eens. Ook zijn politieke kleur is niet de mijne. Maar toch.

Ik waardeer de strijd tegen corruptie die de minister-president voert in zijn land ten zeerste. Dat is een hele belangrijke stap in de toekomst van Slowakije. Slowakije is lid van de Visegrad-groep, en zelfs voorzitter op dit moment. Ik wil zeggen dat het beleid van de Visegrad-landen ten aanzien van migratie van harte op mijn steun mag rekenen. Het is de Visegrad-groep die de EU een spiegel voorhoudt, die de EU laat zien hoe het wél moet. De EU faalt hopeloos in haar aanpak van illegale migratie. In plaats van te zorgen voor waterdichte grenzen komt de EU met de verliezersoplossing, namelijk het legaliseren van illegale migratie.

Minimale verliesdekking voor niet-renderende blootstellingen

Minimale verliesdekking voor niet-renderende blootstellingen

Spreektekst

Voorzitter,

Dit verslag over verliesdekkingen voor banken sluit aan op de vorming van de Kapitaalmarktunie, waarbij risico´s over de lidstaten worden verspreid.

De Nederlandse Wetenschappelijke Raad voor Regeringsbeleid -WRR- trekt echter in zijn recente rapport “Geld en schuld” de conclusie dat dat deze spreiding van risico´s juist instabiliteit in de hand werkt.

Europees Monetair Fonds

Europees Monetair Fonds

Spreektekst

Voorzitter,

Vandaag spreken wij over de instelling van het Europees Monetair Fonds en de zogenaamde “zegeningen” van de euro.

Het lidmaatschap van een gemeenschappelijke munt veronderstelt lidstaten met ongeveer hetzelfde bruto binnenlands product per hoofd van de bevolking en vergelijkbare economische omstandigheden.
Daarvan was bij de invoering van de euro absoluut geen sprake!

De invoering van de euro is een grote fout geweest en heeft mede geleid tot economische problemen in de Europese Unie.
Voorbeelden hiervan zijn overmatige schuldenlast en zwakke economische groei. Landen buiten de EU en de euro, zoals Noorwegen en Zwitserland, hebben daar beduidend minder last van gehad.

Disinformation in the EU

Disinformation in the EU

Persconferentie

Dear members of the press,

A majority in the European Parliament is concerned about propaganda against the EU by third parties and pushes for a resolution to counteract this.

A resolution against negative propaganda about the EU by third parties, ladies and gentlemen of the press, it a next step towards censorship of the press, of social media, of journalists.

Let me ask you this: who decides what is propaganda against the EU?

The answer is: the EU itself by means of institutes like EU vs Disinfo.

The European Commission already spoke with representatives of Facebook and other social media to pressure them. The Commission wants these big social media platforms to immediately remove content that is negative towards the EU and its policies.