enflogo

Motion of resolution Nepnieuws

Motion of resolution Nepnieuws

Amendement 1 on behalf of the ENF Group

Report
A8‑0031/2019
Anna Elżbieta Fotyga

Follow up taken by the EEAS two years after the EP Report on EU strategic communication to counteract propaganda against it by third parties
(2018/2115(INI))

Europese Commissie heeft nog steeds lak aan Rekenkamer

Europese Commissie heeft nog steeds lak aan Rekenkamer

Schriftelijk ingediende vragen

Opnieuw heeft de Europese Rekenkamer een uiterst kritisch rapport uitgebracht. Ditmaal over wetgevingsvoorstellen van de Commissie voor het volgende meerjarig financieel kader (MFK).
De Rekenkamer blikt terug op de diverse op- en aanmerkingen die het afgelopen jaar zijn ingediend bij de medewetgevers van de EU: het Europees Parlement en de Raad. Dit ter overweging bij het debat en de besluiten over de wetgevingsvoorstellen van de Commissie voor het MFK in de periode 2021-2027.

Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling

Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling

Spreektekst

Voorzitter,

kort geleden ben ik een regionaal ontwikkelingsproject gaan bezoeken in Bulgarije. Daar is met negen miljoen euro subsidie een middeleeuws fort omgebouwd tot een plastic kasteel. Het doel daarvan was om er een toeristische trekpleister van te maken. Maar goed, u begrijpt het al. Er komt geen hond. Ik kwam daar op zaterdagmiddag om drie uur en toen werd er met de hand een toegangskaartje uitgeschreven en ik had bezoekersnummer één.

Belastingmoraal

Belastingmoraal

Spreektekst

Voorzitter,

Belastingmoraal is een groot goed: het besef dat het rechtvaardig is om persoonlijk financieel bij te dragen aan de maatschappij die ook jou omvat, een maatschappij waarin je je geborgen en vrij voelt. Maar in Nederland zijn de belastingen nog nooit zo hoog geweest, en de bevolking ervaart al twee decennia welvaartsverlies.

EU Anti-Fraud Programme

EU Anti-Fraud Programme

Spreektekst

Voorzitter, dank u wel.

Laten we het vandaag eens hebben over het duurste fiasco van de EU en dat is het btw-stelsel, het Europese btw-stelsel uit 1993.

Dat is een goudmijn, een goudmijn voor criminelen, oplichters en terroristen. Want elk jaar gaat er 50 miljard euro, 50 miljard euro, van belastingbetalers naar deze fraudeurs. Voorzitter, dat is in de afgelopen 20 jaar, meer dan 20 jaar, meer dan een biljoen euro. En dat stoort mij zo aan de EU. De mensen in de Europese Unie, de burgers, betalen zich blauw aan belastingen en de EU laat dat met alle gemak toestromen naar criminelen. De EU moet daar wat aan doen. En ze doet het niet, want ze weet dat ze dit probleem al heel lang in het vizier heeft.