enflogo

Grenzen dicht tegen gelukszoekers tsunami

Grenzen dicht tegen gelukszoekers tsunami

Voorzitter,
Na een jarenlange uitzichtloze strijd heeft nu ook Rusland in Syrië de wapens tegen IS opgepakt. Dit zou de beslissende factor kunnen zijn in de vernietiging van deze vijand van de mensheid.

State of the European Union

State of the European Union

Spreektekst Migratieplan 2016

Voorzitter,

Vandaag presenteert de heer Juncker een plan om 160.000 migranten verplicht te verdelen in de EU.

Laat ik als eerste dit zeggen: het is niet het plan Juncker maar het plan Merkel.
Het is Angela Merkel, die met president Hollande dit plan nu via de heer Juncker aan heel de EU wil opleggen.

Verspilling 26 miljoen euro door EU

Verspilling 26 miljoen euro door EU

P E R S B E R I C H T : 'Gebakken lucht inzetten om gebakken lucht te verkopen'

De Europese delegatie van de PVV heeft met verbazing gereageerd op het plan van de Europese Commissie om 26 miljoen euro te verspillen aan reclame om de EU te promoten (*). De delegatie wil dat deze persoonlijke actie van Jean Claude Juncker, voorzitter van de Europese Commissie, direct van tafel wordt geveegd.

PVV wil streep door peperdure renovatie Europees Parlement

PVV wil streep door peperdure renovatie Europees Parlement

P E R S B E R I C H T : 'Als landen uit EU vertrekken, komt er juist genoeg ruimte vrij'

De Europese delegatie van de PVV heeft met ontsteltenis kennis genomen van uitgelekte plannen voor een peperdure renovatie van het gebouw van het Europees Parlement in Brussel. Het gebouw dat slechts 22 jaar oud is en al 1 miljard euro belastinggeld heeft gekost, wordt verbouwd om honderden extra bureaucraten te huisvesten.

Inbreng debat illegale migratie

Inbreng debat illegale migratie

Het debat over de massa-immigratie is verworden tot een wedstrijdje "kijk mij eens moreel verheven zijn" waarin media, politici en andere goedmensen elkaar de loef afsteken.
Alles om de burgers thuis een schuldgevoel aan te praten en de import van honderdduizenden illegale immigranten te rechtvaardigen.

Fundamentele rechten in de EU

Fundamentele rechten in de EU

Dank u VZ.

Vandaag bespreken we een rapport van het Europees Parlement over fundamentele rechten in de Europese Unie. Een hoogdravende term die de EU elite steeds vaker misbruikt om te maskeren dat deze mensenrechten alleen eenzijdig gelden voor een door hún selecteerde groep van mensen.

Deze fundamentele rechten hebben vele gedaanten. Onder het mom van mensenrechten, solidariteit, morele plicht, rechtvaardigheid, diversiteit en waardigheid worden verworvenheden als democratie, vrijheid, veiligheid en welvaart geofferd.