enflogo

Transportsector en immigranten

Betreft: Transportsector en immigranten

De Nederlandse transportsector heeft zwaar te lijden onder illegale migranten die in vrachtwagens inbreken, goederen vernielen en chauffeurs aanvallen om maar mee te kunnen reizen richting een ander EU land.

Europese boetes voor Nederland voor niet halen van milieudoelstellingen

Artikel 130 van het Reglement

Betreft: Europese boetes voor Nederland voor niet halen van milieudoelstellingen

De Europese doelen voor het milieu en klimaat zijn „onhaalbaar” volgens het Internationaal Energie Agentschap (IEA). De energiedenktank van de Oeso-landen waarschuwt voor een „peperdure rekening” van de doelstellingen voor duurzame energie, die door de consument betaald zal moeten worden.

De vrijhandelsovereenkomst tussen Europa en de Verenigde Staten (TTIP) en de risico's voor het Europese stelsel van oorsprongsbenamingen

Artikel 128 van het Reglement

Betreft: De vrijhandelsovereenkomst tussen Europa en de Verenigde Staten (TTIP) en de risico's voor het Europese stelsel van oorsprongsbenamingen

Kort geleden is eindelijk het door de Raad van de EU aan de Commissie toegekende mandaat met de richtsnoeren voor de onderhandelingen over TTIP, de vrijhandelsovereenkomst tussen Europa en de Verenigde Staten, openbaar gemaakt.

Europese Unie spendeert zeven miljard euro foutief

Artikel 130 van het Reglement

Betreft: Europese Unie spendeert zeven miljard euro foutief

Ongeveer 7 miljard EUR aan EU-geld is vorig jaar op foutieve wijze uitgegeven. Dat bleek bij de presentatie van het jaarverslag van de Europese Rekenkamer over de EU-begroting 2013.