enflogo

Het Mondiale Migratiepact - Migratie als een mensenrecht

Het Mondiale Migratiepact - Migratie als een mensenrecht

Migration as a human right

Straatsburg 23 oktober 2018
Door Marcel de Graaff

Dames en heren van de pers, beste gasten,

Op 10 en 11 december 2018 is er een internationaal congres in Marrakesh, Marokko, waar de deelnemende landen het mondiale migratiepact gaan onderteken.

Meerjarig Financieel Kader

Meerjarig Financieel Kader

Spreektekst

Voorzitter,

Een meerderheid van het Europees Parlement heeft een nog absurder en duurder Meerjarig Financieel Kader voor ogen dan de Commissie eerder heeft voorgesteld. Nederland wordt daarnaast ook nog eens de jaarlijkse korting van ruim één miljard euro door de neus geboord.

De door de Commissie ingediende begroting stuitte ons al tegen de borst, maar de voorgestelde amendementen maken het nog veel erger. De begroting zou zogenaamd veel te weinig geld bevatten om alle denkbare problemen in Europa en de wereld op te lossen.

VN-klimaatconferentie 2018 (COP24)

VN-klimaatconferentie 2018 (COP24)

Spreektekst

Voorzitter,

Alle respect natuurlijk voor de collega's hier in de zaal die maatregelen treffen tegen de vermeende klimaatverandering. Dat is hun goed recht.

Er vallen mij wel twee dingen op. Die maatregelen kosten heel veel geld. Miljarden en miljarden euro's. En wie moet dat betalen? Dat is de belastingbetaler, dat zijn de Europese belastingbetalers. Vaak niet de mensen hier in deze zaal, want in grote meerderheid betalen die in hun eigen land niet eens belasting.

Energie-efficientie

Energie-efficientie

Spreektekst

Voorzitter,

Er zijn ook wel eens zinnige onderwerpen die op de politieke agenda worden gezet door de establishment partijen: schone energie of plastic afval in de natuur of in zee, daar kunnen we moeilijk tegen zijn. Ik vind niet dat de EU zich ermee moet bemoeien, maar het zijn op zich zinnige onderwerpen.

De vraag is: waarom nu? Waarom nu ineens deze opwinding? Want als we het hebben over plastic in zee is dat al 10-20 jaar een probleem. In mijn tijd in het nationaal parlement kwamen er al actiegroepen en milieubewegingen langs om dat te vertellen. En ze zijn hier zeker ook langs geweest. Er zijn hier heel veel parlementsleden die er nu nog zitten, maar de partijen ook, die wisten van de problemen, zij wisten van de ernst en hebben toen niets gedaan. En nu ineens wel!

Werkprogramma van de Commissie 2019

Werkprogramma van de Commissie 2019

Spreektekst

Voorzitter,

Ik kwam hier net de zaal binnenlopen en toen hoorde ik de commissaris spreken over fairness . Als ik fairness hoor, dan schiet me altijd de zaak Selmayr te binnen. Dan denk ik, hoe kan dat nou toch zijn dat ik deze zaal binnenloop en het eerste woord dat ik hoor is fairness . Selmayr, het schandaligste hoofdstuk in het boek van deze Commissie.

Press conference: Global Compact on Migration

Press conference: Global Compact on Migration

Migration as a human right

Ladies and Gentlemen of the Press, dear guests

On the 10th and 11th of December 2018 there will be an international congress in Marrakesh, Morocco.

The participating countries are set to sign the Global Compact on Migration.

Although this joint agreement is non-binding, it is still the legal framework on which the participating countries commit themselves to build new legislation.