enflogo

Facebook

Facebook

Spreektekst

Voorzitter,

Ik heb bewust geen Facebook account. Toch volgt Facebook mij. En met mij miljoenen. En de Europese privacywet beschermt Facebook, maar mij niet.

Facebook is een monopolist. Facebook heeft ook een politieke mening. In Duitsland bleek Facebook kritiek op de sociaaldemocratie te blokkeren, maar antisemitisme niet. De Europese Commissie vertelde mij op 4 augustus 2017 daar geen problemen mee te hebben. De Europese Commissie beschermt Facebook, maar de Joodse gemeenschap niet.

Nog meer belastinggeld voor schaamteloze EU-promotie

Nog meer belastinggeld voor schaamteloze EU-promotie

Schriftelijk ingediende vragen

Drie maanden geleden heb ik schriftelijke vragen gesteld over schaamteloze EU-promotie, onder andere door middel van het weggegeven van zogenaamd "gratis" treinpassen aan 18-jarigen in de Europese Unie. In eerste instantie werden er 15.000 passen uitgedeeld.

EU: de nieuwe Sovjet-Unie

EU: de nieuwe Sovjet-Unie

Debat over de Toekomst van Europa

Voorzitter,

Ik heet de minister-president van Estland, de heer Ratas, van harte welkom in dit parlement om te debatteren over de toekomst van Europa.

 Estland kent een historie van vrijwel uitsluitend overheersing. Eerst door Duitsland, vervolgens Zweden en daarna Rusland. Na een korte periode van onafhankelijkheid werd Estland vervolgens ingelijfd bij de Sovjet-Unie.

Estland weet wat het is om overheerst te worden.

Begroting 2019

Begroting 2019

Spreektekst

Voorzitter,

Vandaag bespreken wij de begroting 2019, nu met het standpunt van de Raad erbij. Wederom wordt nagelaten om noodzakelijke, ingrijpende bezuinigingen door te voeren.

Het vertrek van nettobetaler het Verenigd Koninkrijk en de groeiende ontevredenheid van de Europese burgers over de geld verspillende EU interesseert de EU-elite totaal niet.

Godgeklaagde algemene begroting EU 2019

Godgeklaagde algemene begroting EU 2019

Schriftelijk ingediende vragen

Recent heeft de Raad haar standpunt bepaald over de ontwerpbegroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2019. Hierin heeft de Raad weliswaar korte metten gemaakt met de door de Commissie voorgestelde verhogingen ten opzichte van de begroting 2018, maar geen ingrijpende bezuinigingen doorgevoerd.

Minimumloon

Minimumloon

Spreektekst

Voorzitter,
voor economen is er geen discussie. Minimumlonen zijn fijn voor mensen met werk, en slecht voor mensen zonder werk: het insider-outsider effect. En dat is een duivels dilemma.