enflogo

IN DEFENSE OF THE HUNGARIAN SOVEREIGNTY

IN DEFENSE OF THE HUNGARIAN SOVEREIGNTY

Spreektekst Hongarije

Ladies and gentlemen,

Tomorrow this parliament will vote on a resolution regarding Hungary.

I want to state clearly that this resolution is a direct attack on democracy in a member state. This attack on Hungary is fundamentally anti-democratic. It seeks to destroy the democratically elected government of a country that holds dear the principles of democracy, of liberty and of European, Christian values.

Belastinggeldverspilling voor EU-propaganda

Belastinggeldverspilling voor EU-propaganda

Schriftelijk ingediende vragen

De Europese Commissie geeft geld aan onderwijsprogramma's over de Europese Unie. Het doel van deze programma's is het stimuleren van verdere Europese eenwording. De Europese Commissie geeft in totaal ruim 318 miljoen euro uit aan het zogenaamde Jean Monnet-programma, dat de basis vormt voor deze eenzijdige propaganda.

Falend monetair begrotingsbeleid

Falend monetair begrotingsbeleid

Schriftelijk ingediende vragen

Vorige week heeft de Europese Rekenkamer een vernietigend rapport uitgebracht over het stabiliteits- en groeipact (1). Het pact is ingevoerd om de begrotingsdiscipline in de lidstaten te versterken, aangezien een begrotingscrisis in 1 lidstaat problemen in andere lidstaten kan veroorzaken.

Structural Reform Support Programme

Structural Reform Support Programme

Spreektekst

Voorzitter,

In het reces kwam ik in Nederland een kiezer tegen die me vroeg waar het geld van cohesiefondsen nou vandaan komt, waar het naartoe gaat en hoe hij weet dat het goed wordt besteed.

Lidstaten gedwongen in te stemmen met meerjarenbegroting

Lidstaten gedwongen in te stemmen met meerjarenbegroting

Schriftelijk ingediende vragen

In een bericht op de website van Politico (1) stelt commissaris Oettinger dat de kans op een akkoord over de meerjarenbegroting voor de Europese verkiezingen van 2019 vijftig procent bedraagt. Met de uitspraken van Oettinger wordt de druk op lidstaten om in te stemmen met de meerjarenbegroting nog verder opgevoerd.

Schending mensenrechten Pakistan

Schending mensenrechten Pakistan

Spreektekst

Voorzitter, vanmiddag voeren we een belangrijk debat over de rechten van de vrouw in Pakistan. Eigenlijk had dit debat beter kunnen worden hernoemd naar: “het schrijnende gebrek aan rechten van de vrouw in Pakistan”.

Ontvoering, verkrachting, intimidatie en gedwongen bekering tot de haatideologie die islam heet. Het zijn slechts enkele voorbeelden van het leed dat veel Pakistaanse vrouwen treft. Vaak wordt gedacht dat dit soort wreedheden kunnen worden gestopt met een subsidieprogramma vanuit het Westen. Ook het Europees Parlement maakt zich er schuldig aan.