enflogo

Schriftelijk ingediende vragen

Europese Commissie heeft nog steeds lak aan Rekenkamer

Europese Commissie heeft nog steeds lak aan Rekenkamer

Schriftelijk ingediende vragen

Opnieuw heeft de Europese Rekenkamer een uiterst kritisch rapport uitgebracht. Ditmaal over wetgevingsvoorstellen van de Commissie voor het volgende meerjarig financieel kader (MFK).
De Rekenkamer blikt terug op de diverse op- en aanmerkingen die het afgelopen jaar zijn ingediend bij de medewetgevers van de EU: het Europees Parlement en de Raad. Dit ter overweging bij het debat en de besluiten over de wetgevingsvoorstellen van de Commissie voor het MFK in de periode 2021-2027.

Europese Commissie heeft lak aan rapport Rekenkamer

Europese Commissie heeft lak aan rapport Rekenkamer

Schriftelijk ingediende vragen

Afgelopen maand heeft de Europese Rekenkamer een uiterst kritisch rapport uitgebracht over de grootste gebouwen van de EU (1). De Rekenkamer onderzocht het beheer van de uitgaven van de vijf instellingen met de meeste kantoorruimte. Het gaat om het Parlement, de Raad, de Commissie, het Hof van Justitie en de ECB in Brussel, Luxemburg en Frankfurt.

1. Bent u het met mij eens dat de Europese Rekenkamer een gerespecteerd instituut is om de, voor de Europese belastingbetalers ondoorzichtige, gigantische en onzinnige uitgaven van de EU te controleren en wier aanbevelingen serieus moeten worden genomen?

Nog meer belastinggeld voor schaamteloze EU-promotie

Nog meer belastinggeld voor schaamteloze EU-promotie

Schriftelijk ingediende vragen

Drie maanden geleden heb ik schriftelijke vragen gesteld over schaamteloze EU-promotie, onder andere door middel van het weggegeven van zogenaamd "gratis" treinpassen aan 18-jarigen in de Europese Unie. In eerste instantie werden er 15.000 passen uitgedeeld.

Wederom Europees belastinggeld naar islamitisch dictatuur

Wederom Europees belastinggeld naar islamitisch dictatuur

Schriftelijk ingediende vragen

De Europese Commissie heeft op woensdag 23 januari aangekondigd meer dan 300 miljoen euro over te maken naar Tunesië (1). Dit onder het mom van zogenaamde investeringen in de jeugd, ondernemerschap en het verbeteren van de leefomstandigheden van de Tunesiërs.

1. Een onderdeel van het enorme steunprogramma gaat over het verbeteren van de "positie van jongeren". Bent u met mij van mening dat ten koste van alles moet worden voorkomen dat de toekomst van die jongeren in Europa zal liggen?

Gratis geld voor meest corrupte land in Europa

Gratis geld voor meest corrupte land in Europa

Schriftelijk ingediende vragen

De Europese Commissie heeft besloten om 500 miljoen euro over te maken aan Oekraïne. Het geld moet worden gebruikt om "economische stabiliteit en structurele hervormingen" te bevorderen (1).

Godgeklaagde algemene begroting EU 2019

Godgeklaagde algemene begroting EU 2019

Schriftelijk ingediende vragen

Recent heeft de Raad haar standpunt bepaald over de ontwerpbegroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2019. Hierin heeft de Raad weliswaar korte metten gemaakt met de door de Commissie voorgestelde verhogingen ten opzichte van de begroting 2018, maar geen ingrijpende bezuinigingen doorgevoerd.