enflogo

Falend monetair begrotingsbeleid

Falend monetair begrotingsbeleid

Schriftelijk ingediende vragen

Vorige week heeft de Europese Rekenkamer een vernietigend rapport uitgebracht over het stabiliteits- en groeipact (1). Het pact is ingevoerd om de begrotingsdiscipline in de lidstaten te versterken, aangezien een begrotingscrisis in 1 lidstaat problemen in andere lidstaten kan veroorzaken.

  1. Kunt u mij aangeven hoe het kan dat de "maatregelen" die u hebt genomen tegen lidstaten die zich niet houden aan de begrotingsregels ertoe hebben geleid dat hun schulden verder zijn opgelopen?
  2. Schaamt u zich niet voor het rapport van de Rekenkamer en welke maatregelen hebt u al genomen of gaat u nemen op basis van de aanbevelingen in dat rapport?
  3. Waarom gaat u alsnog door met het stabiliteits -en groeipact terwijl voor iedereen allang duidelijk is dat een monetaire unie met bijbehorende begrotingsregels niet werkt of zelfs contraproductief is?

 

Bron (1): Speciaal verslag Europese Rekenkamer "Is de belangrijkste doelstelling van het preventieve deel van het stabiliteits- en groeipact behaald?", gepubliceerd op 12 juli 2018