enflogo

Vraag met verzoek om schriftelijk antwoord E-006886/2014 aan de Commissie

Artikel 130 van het Reglement

Betreft: Uitspraak Hof betreffende Vrijheid van Dienstverrichting in de zaak Essent tegen het Nederlands ministerie van Sociale Zaken

Volgens het Europees Hof van Justitie hoeven Turkse werknemers die via een Duits uitzendbureau in Nederland werken geen werkvergunning aan te vragen.

  1. Is de Commissie het eens met de uitleg van het Hof dat de Nederlandse vergunningplicht de 'vrijheid van dienstverlening' belemmert?
  2. Is de Nederlandse vergunningplicht voor werknemers buiten Europa daarmee volgens de Commissie in strijd met het Europees recht?
  3. Is de Commissie met de PVV van mening dat het aan de kant schuiven van de vergunningplicht een massale toestroom en verdringing op de arbeidsmarkt in de hand werkt, met als gevolg dat straks heel Nederland werkloos thuis zit, terwijl heel Afrika via dubieuze constructies tegen bodemprijzen aan de slag kan?